Fakultní školy

Fakultní školy mají ve spolupráci s prirodovedci.cz volný vstup do fakultních muzeí, sbírek PřF UK a do Botanické zahrady, tedy i do sbírek Hrdličkova muzea člověka. Tento vstup je bez programu (průvodce) a je nutné si dopředu rezervovat termín. Vzhledem k velké vytíženosti muzea a  malé kapacitě sbírek (max. 20 osob) nemůžeme garantovat vstup neobjednaným návštěvníkům.

Každoročně má fakultní škola také možnost využít zdarma 2 vzdělávací aktivity v rámci PřF UK (tedy i programy v Hrdličkově muzeu). Pro čerpání je nutné se  registrovat a program objednávat v rámci „Katalogu pro učitele“.

Více informací o fakultních školách naleznete zde.