Individuální prohlídka

Individuální prohlídka

Individuální prohlídku nabízíme návštěvníkům, kteří si chtějí prohlédnout stálou muzejní expozici. Muzeum ctí odkaz zakladatele Aleše Hrdličky, je rozděleno do čtyř tematických celků, které dohromady mají co nejkomplexněji postihnout tak složitého tvora, jakým je člověk. Hlavními tématy je vývoj lidského druhu  a variabilita lidského druhu. Doplňkově je téma vývoje lidského jedince, poslední část zahrnuje témata nemocí, odchylek a smrti. Pro individuální prohlídku je třeba se předem objednat.

Cena: 40 Kč/osoba, děti (5-10 let) 20 Kč/osoba
Počet osob: 1- 20

Objednat prohlídku

Individuální vstupné pro studenty a zaměstnance UK je dobrovolné.
Vstupné zdarma pro držitele karty ICOM.

Tematická exkurze

Tematická exkurze

Několikrát ročně pořádáme tematické komentované prohlídky pro veřejnost. Odborní lektoři seznamují návštěvníky blíže s oblastí svého profesního zájmu. Zajímá vás téma Egypta, vývoje  člověka, evoluce člověka nebo třeba pohřbívání?  Rezervujte si prohlídku dle svého zájmu, rezervace nutná. Podrobnou nabídku zveřejňujeme v sekci aktuality a na sociálních sítích.

Aktuálně: 2. 11. 2023 Svátek Dušiček  a 9. 11. 2023 Mumifikace ve Starém Egyptě

Cena: 50 Kč/osoba
Počet osob: 6–20
Objednat prohlídku

Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka

Tématem prohlídky je evoluce člověka, seznámíte se s nejvýznamnějšími předchůdci současného člověka. Řekneme si, jak žili, vypadali nebo co jedli. Poté se zaměříme na srovnání člověka se šimpanzem, který je nám ze všech dnes žijících primátů nejbližší. Ukážeme si anatomické rozdíly mezi ženskou a mužskou kostrou, seznámíme se s nitroděložním vývojem člověka. Závěrem prohlídky se zastavíme u egyptských mumií, kde vás čeká zajímavé povídání o starověkých rituálech spojených se smrtí.

Cena: 50 Kč/osoba
Počet osob: 6–20
Objednat prohlídku

Workshop  Sběratelé kostí

Workshop Sběratelé kostí

Láká vás práce forenzního antropologa? Ptáte se, jak lze z kosterních pozůstatků zjistit více informací o tom, komu patřily? Workshop vede zkušený antropolog a účastníci se postupně dozvědí řadu informací o lidské kostře a sami si ji sestaví. Dozví se, jak rozeznat ženskou kostru od mužské, kostru mladého člověka od staršího nebo jaké lze na kostech pozorovat známky různých onemocnění, které člověk za života prodělal. Workshop je vhodný pro studenty se zájmem o biologii člověka.

Cena: 100 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Workshop Tajemství lidské DNA

Workshop Tajemství lidské DNA

Vžijte se do role vědců a ponořte se do klinických případů lékařské genetiky. Prozkoumejte strukturu a funkci lidské DNA, ve které se ukrývá tajemství života. Rozpoznejte různé metody genetických a molekulárně biologických vyšetření, zjistěte, co z nich můžeme vyčíst o genetickém pozadí každého člověka, a odhalte genetické odchylky a jejich dopad na kvalitu lidského života.

Cena: 250 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Workshop Tajemství egyptských písařů

Workshop Tajemství egyptských písařů

Tajemství staroegyptského hieroglyfického písma v minulosti učarovalo nejednomu Evropanovi. Chcete i Vy proniknout do jejich tajů? Přijďte si vyluštit tajenku psanou hieroglyfy. Dozvíte se, proč staří Egypťané mumifikovali své mrtvé a jaký význam přikládali amuletům. Odhalíte význam mytologického příběhu o Usirovi a vyzdobíte si vlastního skaraba, který vám zůstane na památku. 

Cena: 250 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Akce na míru

Akce na míru

Chtěli byste program v muzeu přizpůsobit přesně na míru pro Vaše svěřence? Neváhejte nás kontaktovat  a pokud to bude jen možné velmi rádi připravíme speciální jednorázový program právě pro Vás. 

Pro poptávku prosím použijte náš formulář.