Individuální prohlídka

Individuální prohlídka

Individuální prohlídku nabízíme návštěvníkům, kteří si chtějí prohlédnout stálou muzejní expozici. Muzeum ctí odkaz zakladatele Aleše Hrdličky, je rozděleno do čtyř tematických celků, které dohromady mají co nejkomplexněji postihnout tak složitého tvora, jakým je člověk. Hlavními tématy je vývoj lidského druhu  a variabilita lidského druhu. Doplňkově je téma vývoje lidského jedince, poslední část zahrnuje témata nemocí, odchylek a smrti. Pro individuální prohlídku je třeba se předem objednat.

Cena: 40 Kč/osoba, děti (5-10 let) 20 Kč/osoba
Počet osob: 1- 10

Objednat prohlídku

Individuální vstupné pro studenty a zaměstnance UK je dobrovolné.
Vstupné zdarma pro držitele karty ICOM.

Tematická exkurze

Tematická exkurze

Několikrát ročně pořádáme tematické komentované prohlídky pro veřejnost. Odborní lektoři seznamují návštěvníky blíže s oblastí svého profesního zájmu. Zajímá vás téma Egypta, vývoje  člověka, evoluce člověka nebo třeba pohřbívání?  Rezervujte si prohlídku dle svého zájmu, rezervace nutná. Podrobnou nabídku zveřejňujeme v sekci aktuality a na sociálních sítích.

Cena: 50 Kč/osoba
Počet osob: 6–20

Termín: Je možné přihlásit se na prohlídku Péče o tělo ve starém Egyptě dne 4. 6. 2024 od 17:30. Maximální kapacita 10 osob.


Objednat prohlídku

Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka

Tématem prohlídky je evoluce člověka, seznámíte se s nejvýznamnějšími předchůdci současného člověka. Řekneme si, jak žili, vypadali nebo co jedli. Poté se zaměříme na srovnání člověka se šimpanzem, který je nám ze všech dnes žijících primátů nejbližší. Ukážeme si anatomické rozdíly mezi ženskou a mužskou kostrou, seznámíme se s nitroděložním vývojem člověka. Závěrem prohlídky se zastavíme u egyptských mumií, kde vás čeká zajímavé povídání o starověkých rituálech spojených se smrtí.

Cena: 50 Kč/osoba
Počet osob: 6–20

Termín: Je možné přihlásit se na prohlídku dne 6. 6. 2024 od 17:30.

Objednat prohlídku

Workshop:  Sběratelé kostí

Workshop: Sběratelé kostí

Láká vás práce forenzního antropologa? Ptáte se, jak lze z kosterních pozůstatků zjistit více informací o tom, komu patřily? Workshop vede zkušený antropolog a účastníci se postupně dozvědí řadu informací o lidské kostře a sami si ji sestaví. Dozví se, jak rozeznat ženskou kostru od mužské, kostru mladého člověka od staršího nebo jaké lze na kostech pozorovat známky různých onemocnění, které člověk za života prodělal. Workshop je vhodný pro studenty se zájmem o biologii člověka.

Cena: 100 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Workshop: Tajemství lidské DNA

Workshop: Tajemství lidské DNA

Vžijte se do role vědců a ponořte se do klinických případů lékařské genetiky. Prozkoumejte strukturu a funkci lidské DNA, ve které se ukrývá tajemství života. Rozpoznejte různé metody genetických a molekulárně biologických vyšetření, zjistěte, co z nich můžeme vyčíst o genetickém pozadí každého člověka, a odhalte genetické odchylky a jejich dopad na kvalitu lidského života.

Cena: 250 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Workshop: Tajemství egyptských písařů

Workshop: Tajemství egyptských písařů

Láká vás práce egyptologa a chcete zažít radost z odhalování dávných příběhů? Dozvíte se, co nám staroegyptské hrobky prozrazují o svých majitelích, i tehdejší kultuře. Řekneme si, proč Egypťané mumifikovali své zemřelé, jak si představovali posmrtný soud, a jaký význam měly magické amulety a zaříkání. Účastníci se naučí zapsat své jméno hieroglyfy, vyrobí si záložku z papyru a vyzdobí si vlastního skaraba. V závěru programu si společně prohlédneme sbírku egyptských mumií v expozici. 

Cena: 250 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Workshop: Pod obinadly mumií

Workshop: Pod obinadly mumií

Víte, co se skrývá pod obinadly mumií? Kde, proč a jak vznikaly? Program začneme krátkou prohlídkou expozice a sbírky egyptských mumií. Účastníci se dozví, jak probíhala mumifikace ve starém Egyptě, jaký měla náboženský význam a jaké další rituály s pohřebním kultem souvisely. Během workshopu si poté na vlastní kůži vyzkouší umění starověkých balzamovačů při výrobě ovocné mumie. 

Cena: 250 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Akce na míru

Akce na míru

Chtěli byste program v muzeu přizpůsobit přesně na míru pro Vaše svěřence? Neváhejte nás kontaktovat  a pokud to bude jen možné velmi rádi připravíme speciální jednorázový program právě pro Vás. 

Pro poptávku prosím použijte náš formulář.