Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka

Tématem prohlídky je evoluce člověka, seznámíte se s nejvýznamnějšími předchůdci současného člověka. Řekneme si, jak žili, vypadali nebo co jedli. Poté se zaměříme na srovnání člověka se šimpanzem, který je nám ze všech dnes žijících primátů nejbližší. Ukážeme si anatomické rozdíly mezi ženskou a mužskou kostrou a nitroděložního vývoje člověka. Závěrem prohlídky se zastavíme u egyptských mumií, kde vás čeká zajímavé povídání o starověkých rituálech spojených se smrtí.

Cena: 50 Kč/osoba
Počet osob: 6–20
Objednat prohlídku

Workshop:  Sběratelé kostí

Workshop: Sběratelé kostí

Láká vás práce forenzního antropologa? Ptáte se, jak lze z kosterních pozůstatků zjistit více informací o tom, komu patřily? Workshop vede zkušený antropolog a účastníci se postupně dozvědí řadu informací o lidské kostře a sami si ji sestaví. Dozví se, jak rozeznat ženskou kostru od mužské, kostru mladého člověka od staršího nebo jaké lze na kostech pozorovat známky různých onemocnění, které člověk za života prodělal. Workshop je vhodný pro studenty se zájmem o biologii člověka.

Cena: 80 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Workshop: Tajemství lidské DNA

Workshop: Tajemství lidské DNA

Vžijte se do role vědců a ponořte se do klinických případů lékařské genetiky. Prozkoumejte strukturu a funkci lidské DNA, ve které se ukrývá tajemství života. Rozpoznejte různé metody genetických a molekulárně biologických vyšetření, zjistěte, co z nich můžeme vyčíst o genetickém pozadí každého člověka, a odhalte genetické odchylky a jejich dopad na kvalitu lidského života.

Cena: 180 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Workshop: Pod obinadly mumií

Workshop: Pod obinadly mumií

Víte, co se skrývá pod obinadly mumií? Kde, proč a jak vznikaly? Program začneme krátkou prohlídkou expozice a sbírky egyptských mumií. Žáci se dozví, jak probíhala mumifikace ve starém Egyptě, jaký měla náboženský význam a jaké další rituály s pohřebním kultem souvisely. Během workshopu si poté na vlastní kůži vyzkouší umění starověkých balzamovačů při výrobě ovocné mumie. 

Cena: 180 Kč/žák
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Akce na míru

Akce na míru

Chtěli byste program v muzeu přizpůsobit přesně na míru pro Vaše svěřence? Neváhejte nás kontaktovat  a pokud to bude jen možné velmi rádi připravíme speciální jednorázový program právě pro Vás. 

Pro poptávku prosím použijte náš formulář.