Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka

Tématem prohlídky je evoluce člověka, seznámíte se s nejvýznamnějšími předchůdci současného člověka. Řekneme si, jak žili, vypadali nebo co jedli. Poté se zaměříme na srovnání člověka se šimpanzem, který je nám ze všech dnes žijících primátů nejbližší. Ukážeme si anatomické rozdíly mezi ženskou a mužskou kostrou a nitroděložního vývoje člověka. Závěrem prohlídky se zastavíme u egyptských mumií, kde vás čeká zajímavé povídání o starověkých rituálech spojených se smrtí.

Cena: 50 Kč/osoba
Počet osob: 6–20
Objednat prohlídku

Workshop:  Sběratelé kostí

Workshop: Sběratelé kostí

Láká vás práce forenzního antropologa? Ptáte se, jak lze z kosterních pozůstatků zjistit více informací o tom, komu patřily? Workshop vede zkušený antropolog a účastníci se postupně dozvědí řadu informací o lidské kostře a sami si ji sestaví. Dozví se, jak rozeznat ženskou kostru od mužské, kostru mladého člověka od staršího nebo jaké lze na kostech pozorovat známky různých onemocnění, které člověk za života prodělal. Workshop je vhodný pro studenty se zájmem o biologii člověka.

Cena: 80 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Workshop: Cesty lidí

Workshop: Cesty lidí

Zakladatel muzea Aleš Hrdlička pravil: "Lidstvo jednoho původu jest." Odhalte příběh plný rychlých zvratů, nepravděpodobných setkání, tragických konců i nejistých výhledů do budoucnosti. Víte, jak dlouho existuje život na Zemi? Víte, jakými křivolakými cestami se vývoj různých druhů lidí ubíral, co na svých dlouhých putováních našli, s kým se setkali a jak je tato cesta poznamenala? Prozkoumejte zblízka podobu našich předků a odkazy, které si s sebou neseme do svých životů.

Cena: 180 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Workshop: Cesty života - od opic k lidem

Workshop: Cesty života - od opic k lidem

Workshop je určen pro nadšence evoluce života a primátů. Prozkoumáte recentní primáty, jejich vývoj a anatomii. Vydáte se zpět po evoluční cestě od současnosti do dinosauří éry. Získáte základy evoluční biologie. To vše s podporou muzejních exponátů a prezentací. Workshop je určen pro studenti seminářů biologie z vyšších gymnázií nebo středních škol s odborným zaměřením na biologii.

Cena: 180 Kč/osoba
Počet osob: 8-12

Objednat workshop

Workshop: Tajemství egyptských písařů

Workshop: Tajemství egyptských písařů

Láká vás práce egyptologa a chcete zažít radost z odhalování dávných příběhů? Dozvíte se, co nám staroegyptské hrobky prozrazují o svých majitelích, i tehdejší kultuře. Řekneme si, proč Egypťané mumifikovali své zemřelé, jak si představovali posmrtný soud, a jaký význam měly magické amulety a zaříkání. Studenti se naučí zapsat své jméno hieroglyfy, vyrobí si záložku z papyru a vyzdobí si vlastního skaraba. V závěru programu si společně prohlédneme sbírku egyptských mumií v expozici. 

Cena: 180 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop

Workshop: Tajemství lidské DNA

Workshop: Tajemství lidské DNA

Vžijte se do role vědců a ponořte se do klinických případů lékařské genetiky. Prozkoumejte strukturu a funkci lidské DNA, ve které se ukrývá tajemství života. Rozpoznejte různé metody genetických a molekulárně biologických vyšetření, zjistěte, co z nich můžeme vyčíst o genetickém pozadí každého člověka, a odhalte genetické odchylky a jejich dopad na kvalitu lidského života. Určeno pro úvodní seznámení s genetikou.

Cena: 180 Kč/osoba
Počet osob: 6–12
Objednat workshop